Island

Skvělé dny na zeměkouli - Island

Island je pohlazením na duši. Příroda se zde setkává s minulostí stejně, jako její minulost s přítomností. Je pokračováním zrodu země. Geofyzikálními jevy zde stále něco vzniká i zaniká. Fotografie a panoramata v této knize stojí rozhodně za povšimnutí. Drsná, ale krásná krajina Islandu, je Bohem zapomenutým světem. Je melancholická a pustým prostorem nikoho. Je „květem věčnosti", o kterém se zpívá v Islandské národní hymně.

  • formát A5, počet stran 152, český a anglický text
  • www.fotoaso.cz