Amazonie

Skvělé dny na zeměkouli - Amazonie

Objevení nádherné přírody Jižní Ameriky ovlivnilo zásadně nabídku potravinářských produktů a to nejen v Evropě. Největším povodím, nejen Jižním Ameriky, je Amazonie. Rozkládá se téměř na území všech států tohoto světadílu. Kniha, rozdělená do tří částí, obsahuje textové i fotografické informace o Jižní Americe, zejména o státech, do povodí Amazonie zasahuje. Výjimku tvoří území států Bolivie a Kolumbie, kterými Amazonka rovněž protéká. Jsou jim věnovány samostatné dvě knihy, které jsou součástí edice Skvělé dny na zeměkouli.

  • formát A5, počet stran 168, český a anglický text
  • www.fotoaso.cz