Lidé

Obýváme naši planetu tisícky let.

Prcháme z lesů, hor,luk a strání do lůna  civilizace. Vyvíjíme se v  časotvorných a demografických podmínkách s údělem člověka, který je neustále znepokojen svojí přítomností ve společenství lidí, svojí humanitou, netoleranci jiných, podřízeností řádů a existenční nejistotou co přijde po nás. Podobizny člověka byly zachyceny už na skalních malbách, později na obrazech, vynálezem fotografie minimálně na školních tablech či průkazkách. Každý člověk, přestože nás jsou miliardy, je originálem. Některé „originály“ ze světa jsou součástí této části webových stránek.